Προϊόντα Προσφορών Horeca

-9%

ΚΩΔ: 34839

1.25  χωρίς ΦΠΑ
1.55  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 36203

0.42  χωρίς ΦΠΑ
0.52  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 93437

1.01  χωρίς ΦΠΑ
1.25  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 77400

1.84  χωρίς ΦΠΑ
2.28  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 12364

0.42  χωρίς ΦΠΑ
0.52  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 77402

2.49  χωρίς ΦΠΑ
3.09  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 79135

3.72  χωρίς ΦΠΑ
4.61  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 51303

1.56  χωρίς ΦΠΑ
1.93  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 77401

2.23  χωρίς ΦΠΑ
2.77  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 34840

1.25  χωρίς ΦΠΑ
1.55  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 34838

1.25  χωρίς ΦΠΑ
1.55  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 93440

2.66  χωρίς ΦΠΑ
3.30  με ΦΠΑ
-13%

ΚΩΔ: 84227

0.46  χωρίς ΦΠΑ
0.57  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 7953

3.45  χωρίς ΦΠΑ
4.28  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 35421

1.25  χωρίς ΦΠΑ
1.55  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 10249

1.25  χωρίς ΦΠΑ
1.55  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 79039

1.32  χωρίς ΦΠΑ
1.64  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 76827

0.34  χωρίς ΦΠΑ
0.42  με ΦΠΑ
-19%

ΚΩΔ: 79038

1.52  χωρίς ΦΠΑ
1.89  με ΦΠΑ
-14%

ΚΩΔ: 79035

3.53  χωρίς ΦΠΑ
4.38  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 84226

0.52  χωρίς ΦΠΑ
0.64  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 97311

2.03  χωρίς ΦΠΑ
2.52  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 97236

0.48  χωρίς ΦΠΑ
0.60  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 96337

1.00  χωρίς ΦΠΑ
1.24  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 96344

2.34  χωρίς ΦΠΑ
2.90  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 97173

9.19  χωρίς ΦΠΑ
11.40  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 73093

0.66  χωρίς ΦΠΑ
0.82  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 89425

22.40  χωρίς ΦΠΑ
27.78  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 73089

1.09  χωρίς ΦΠΑ
1.35  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 76828

0.34  χωρίς ΦΠΑ
0.42  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 92050

4.12  χωρίς ΦΠΑ
5.11  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 84138

14.14  χωρίς ΦΠΑ
17.53  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 89423

15.32  χωρίς ΦΠΑ
19.00  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 51367

5.88  χωρίς ΦΠΑ
7.29  με ΦΠΑ
-8%

ΚΩΔ: 89424

16.15  χωρίς ΦΠΑ
20.03  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 88309

1.49  χωρίς ΦΠΑ
1.85  με ΦΠΑ
-8%

ΚΩΔ: 96020

4.94  χωρίς ΦΠΑ
6.13  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 89426

20.40  χωρίς ΦΠΑ
25.30  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 89422

14.38  χωρίς ΦΠΑ
17.83  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 73091

1.29  χωρίς ΦΠΑ
1.60  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 73090

1.12  χωρίς ΦΠΑ
1.39  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 49508

0.60  χωρίς ΦΠΑ
0.74  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 10691

3.17  χωρίς ΦΠΑ
3.93  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 39450

4.24  χωρίς ΦΠΑ
5.26  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 75768

0.40  χωρίς ΦΠΑ
0.50  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 97364

0.96  χωρίς ΦΠΑ
1.19  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 97366

0.79  χωρίς ΦΠΑ
0.98  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 94704

0.47  χωρίς ΦΠΑ
0.58  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 75240

19.34  χωρίς ΦΠΑ
23.98  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 73641

3.45  χωρίς ΦΠΑ
4.28  με ΦΠΑ
-11%