Προϊόντα Προσφορών Horeca

-14%

ΚΩΔ: 90150

Original price was: 0.44 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.48 €. χωρίς ΦΠΑ
0.60  με ΦΠΑ
-15%

ΚΩΔ: 90149

Original price was: 0.23 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.25 €. χωρίς ΦΠΑ
0.31  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 79135

Original price was: 3.61 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.12 €. χωρίς ΦΠΑ
5.11  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 101451

Original price was: 0.59 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.66 €. χωρίς ΦΠΑ
0.82  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 95872

Original price was: 0.52 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.59 €. χωρίς ΦΠΑ
0.73  με ΦΠΑ
-18%

ΚΩΔ: 75022

Original price was: 9.99 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10.50 €. χωρίς ΦΠΑ
13.02  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 88160

Original price was: 3.69 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.24 €. χωρίς ΦΠΑ
5.26  με ΦΠΑ
-14%

ΚΩΔ: 88330

Original price was: 1.49 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.64 €. χωρίς ΦΠΑ
2.03  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 26114

Original price was: 9.98 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.20 €. χωρίς ΦΠΑ
13.89  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 92366

Original price was: 2.69 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.06 €. χωρίς ΦΠΑ
3.79  με ΦΠΑ
-13%

ΚΩΔ: 88159

Original price was: 3.16 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.53 €. χωρίς ΦΠΑ
4.38  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 41610

Original price was: 1.00 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.13 €. χωρίς ΦΠΑ
1.40  με ΦΠΑ
-13%

ΚΩΔ: 92234

Original price was: 5.51 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.12 €. χωρίς ΦΠΑ
7.59  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 92237

Original price was: 7.79 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 8.84 €. χωρίς ΦΠΑ
10.96  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 79041

Original price was: 0.47 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.53 €. χωρίς ΦΠΑ
0.66  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 41977

Original price was: 3.56 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.12 €. χωρίς ΦΠΑ
5.11  με ΦΠΑ
-13%

ΚΩΔ: 86796

Original price was: 0.69 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.77 €. χωρίς ΦΠΑ
0.95  με ΦΠΑ
-14%

ΚΩΔ: 91796

Original price was: 1.49 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.64 €. χωρίς ΦΠΑ
2.03  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 101436

Original price was: 0.75 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.85 €. χωρίς ΦΠΑ
1.05  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 77049

Original price was: 9.98 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.20 €. χωρίς ΦΠΑ
13.89  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 48126

Original price was: 17.98 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 20.36 €. χωρίς ΦΠΑ
25.25  με ΦΠΑ
-14%

ΚΩΔ: 96160

Original price was: 12.79 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 14.14 €. χωρίς ΦΠΑ
17.53  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 41324

Original price was: 1.50 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.69 €. χωρίς ΦΠΑ
2.09  με ΦΠΑ
-40%

ΚΩΔ: 84326

Original price was: 0.29 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.22 €. χωρίς ΦΠΑ
0.27  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 41078

Original price was: 5.47 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.24 €. χωρίς ΦΠΑ
7.74  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 16468

Original price was: 10.29 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.78 €. χωρίς ΦΠΑ
14.61  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 16477

Original price was: 10.29 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.78 €. χωρίς ΦΠΑ
14.61  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 24822

Original price was: 10.89 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 12.26 €. χωρίς ΦΠΑ
15.20  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 75672

Original price was: 10.29 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.78 €. χωρίς ΦΠΑ
14.61  με ΦΠΑ
-20%

ΚΩΔ: 79136

Original price was: 4.34 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.47 €. χωρίς ΦΠΑ
5.54  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 70046

Original price was: 9.79 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.08 €. χωρίς ΦΠΑ
13.74  με ΦΠΑ
-14%

ΚΩΔ: 91100

Original price was: 1.49 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.64 €. χωρίς ΦΠΑ
2.03  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 79137

Original price was: 3.98 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.47 €. χωρίς ΦΠΑ
5.54  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 79133

Original price was: 3.69 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.24 €. χωρίς ΦΠΑ
5.26  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 16470

Original price was: 10.29 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.78 €. χωρίς ΦΠΑ
14.61  με ΦΠΑ
-40%

ΚΩΔ: 89573

Original price was: 0.29 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.22 €. χωρίς ΦΠΑ
0.27  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 41079

Original price was: 5.33 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.12 €. χωρίς ΦΠΑ
7.59  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 41067

Original price was: 5.64 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.48 €. χωρίς ΦΠΑ
8.03  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 24823

Original price was: 10.89 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 12.26 €. χωρίς ΦΠΑ
15.20  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 24824

Original price was: 10.89 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 12.26 €. χωρίς ΦΠΑ
15.20  με ΦΠΑ
-40%

ΚΩΔ: 84316

Original price was: 0.29 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 0.22 €. χωρίς ΦΠΑ
0.27  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 41058

Original price was: 5.59 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 6.36 €. χωρίς ΦΠΑ
7.89  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 75671

Original price was: 10.29 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.78 €. χωρίς ΦΠΑ
14.61  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 16475

Original price was: 10.29 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.78 €. χωρίς ΦΠΑ
14.61  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 106474

Original price was: 19.04 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 22.05 €. χωρίς ΦΠΑ
27.34  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 106477

Original price was: 17.10 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 19.93 €. χωρίς ΦΠΑ
24.71  με ΦΠΑ