Προϊόντα Προσφορών Horeca

-13%

ΚΩΔ: 11273

0.41  χωρίς ΦΠΑ
0.51  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 90150

0.46  χωρίς ΦΠΑ
0.57  με ΦΠΑ
-13%

ΚΩΔ: 10653

0.31  χωρίς ΦΠΑ
0.38  με ΦΠΑ
-13%

ΚΩΔ: 13259

0.19  χωρίς ΦΠΑ
0.24  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 42095

0.63  χωρίς ΦΠΑ
0.78  με ΦΠΑ
-13%

ΚΩΔ: 97336

1.29  χωρίς ΦΠΑ
1.60  με ΦΠΑ
-13%

ΚΩΔ: 7937

0.41  χωρίς ΦΠΑ
0.51  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 97340

1.56  χωρίς ΦΠΑ
1.93  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 93437

1.01  χωρίς ΦΠΑ
1.25  με ΦΠΑ
-13%
-12%

ΚΩΔ: 42021

0.63  χωρίς ΦΠΑ
0.78  με ΦΠΑ
-13%

ΚΩΔ: 32228

1.12  χωρίς ΦΠΑ
1.39  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 41694

0.86  χωρίς ΦΠΑ
1.07  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 70649

1.35  χωρίς ΦΠΑ
1.67  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 97339

1.36  χωρίς ΦΠΑ
1.69  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 70646

1.48  χωρίς ΦΠΑ
1.83  με ΦΠΑ
-13%

ΚΩΔ: 10656

0.93  χωρίς ΦΠΑ
1.15  με ΦΠΑ
-13%

ΚΩΔ: 41265

0.70  χωρίς ΦΠΑ
0.87  με ΦΠΑ
-13%

ΚΩΔ: 10387

1.59  χωρίς ΦΠΑ
1.97  με ΦΠΑ
-13%

ΚΩΔ: 73086

0.40  χωρίς ΦΠΑ
0.50  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 7881

4.47  χωρίς ΦΠΑ
5.54  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 97337

1.91  χωρίς ΦΠΑ
2.37  με ΦΠΑ
-9%
-15%

ΚΩΔ: 41628

0.98  χωρίς ΦΠΑ
1.22  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 91999

3.53  χωρίς ΦΠΑ
4.38  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 70647

1.56  χωρίς ΦΠΑ
1.93  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 70650

1.56  χωρίς ΦΠΑ
1.93  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 84230

0.55  χωρίς ΦΠΑ
0.68  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 97236

0.48  χωρίς ΦΠΑ
0.60  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 70648

1.91  χωρίς ΦΠΑ
2.37  με ΦΠΑ
-17%

ΚΩΔ: 75766

0.81  χωρίς ΦΠΑ
1.01  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 41941

0.93  χωρίς ΦΠΑ
1.15  με ΦΠΑ
-13%

ΚΩΔ: 78696

10.60  χωρίς ΦΠΑ
13.14  με ΦΠΑ
-12%
-13%

ΚΩΔ: 97581

1.06  χωρίς ΦΠΑ
1.31  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 41948

4.00  χωρίς ΦΠΑ
4.96  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 101002

3.06  χωρίς ΦΠΑ
3.79  με ΦΠΑ
-14%

ΚΩΔ: 97189

3.29  χωρίς ΦΠΑ
4.08  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 94706

0.51  χωρίς ΦΠΑ
0.63  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 97582

1.31  χωρίς ΦΠΑ
1.62  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 79693

1.94  χωρίς ΦΠΑ
2.40  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 97586

1.56  χωρίς ΦΠΑ
1.93  με ΦΠΑ
-13%

ΚΩΔ: 41633

10.60  χωρίς ΦΠΑ
13.14  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 35285

7.89  χωρίς ΦΠΑ
9.78  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 84229

0.55  χωρίς ΦΠΑ
0.68  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 97584

1.36  χωρίς ΦΠΑ
1.69  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 97338

1.95  χωρίς ΦΠΑ
2.42  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 94705

0.51  χωρίς ΦΠΑ
0.63  με ΦΠΑ
-11%