Προϊόντα Προσφορών Horeca

-19%

ΚΩΔ: 90683

1.17  χωρίς ΦΠΑ
1.45  με ΦΠΑ
-8%

ΚΩΔ: 87178

5.30  χωρίς ΦΠΑ
6.57  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 70822

1.40  χωρίς ΦΠΑ
1.74  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 94887

17.10  χωρίς ΦΠΑ
21.20  με ΦΠΑ
-22%

ΚΩΔ: 94893

11.78  χωρίς ΦΠΑ
14.61  με ΦΠΑ
-11%
0.40  χωρίς ΦΠΑ
0.50  με ΦΠΑ
-8%

ΚΩΔ: 94888

14.97  χωρίς ΦΠΑ
18.56  με ΦΠΑ
-6%

ΚΩΔ: 76025

1.83  χωρίς ΦΠΑ
2.07  με ΦΠΑ
-8%

ΚΩΔ: 94892

11.20  χωρίς ΦΠΑ
13.89  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 76827

0.34  χωρίς ΦΠΑ
0.42  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 41610

1.17  χωρίς ΦΠΑ
1.45  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 94886

10.02  χωρίς ΦΠΑ
12.42  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 94890

8.01  χωρίς ΦΠΑ
9.93  με ΦΠΑ
-14%
-6%

ΚΩΔ: 76024

1.83  χωρίς ΦΠΑ
2.07  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 91999

3.53  χωρίς ΦΠΑ
4.38  με ΦΠΑ
-6%

ΚΩΔ: 78610

1.83  χωρίς ΦΠΑ
2.07  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 94889

12.96  χωρίς ΦΠΑ
16.07  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 79667

3.33  χωρίς ΦΠΑ
4.13  με ΦΠΑ
-8%
-10%

ΚΩΔ: 24475

3.33  χωρίς ΦΠΑ
4.13  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 73093

0.66  χωρίς ΦΠΑ
0.82  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 10691

3.17  χωρίς ΦΠΑ
3.93  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 96302

1.49  χωρίς ΦΠΑ
1.85  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 82905

3.33  χωρίς ΦΠΑ
4.13  με ΦΠΑ
-6%

ΚΩΔ: 77009

1.83  χωρίς ΦΠΑ
2.07  με ΦΠΑ
-12%

ΚΩΔ: 76828

0.34  χωρίς ΦΠΑ
0.42  με ΦΠΑ
-17%

ΚΩΔ: 96588

4.70  χωρίς ΦΠΑ
5.83  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 97174

10.60  χωρίς ΦΠΑ
13.14  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 44589

10.84  χωρίς ΦΠΑ
13.44  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 94891

6.24  χωρίς ΦΠΑ
7.74  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 49465

12.96  χωρίς ΦΠΑ
16.07  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 24474

3.33  χωρίς ΦΠΑ
4.13  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 47000

10.25  χωρίς ΦΠΑ
12.71  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 97364

0.96  χωρίς ΦΠΑ
1.19  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 97366

0.78  χωρίς ΦΠΑ
0.97  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 78860

10.25  χωρίς ΦΠΑ
12.71  με ΦΠΑ
-7%

ΚΩΔ: 98803

1.64  χωρίς ΦΠΑ
1.85  με ΦΠΑ
-14%

ΚΩΔ: 12767

9.42  χωρίς ΦΠΑ
11.68  με ΦΠΑ
-18%

ΚΩΔ: 92240

5.65  χωρίς ΦΠΑ
7.01  με ΦΠΑ
-19%

ΚΩΔ: 92239

5.42  χωρίς ΦΠΑ
6.72  με ΦΠΑ
-11%

ΚΩΔ: 49464

12.96  χωρίς ΦΠΑ
16.07  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 40613

10.25  χωρίς ΦΠΑ
12.71  με ΦΠΑ
-9%

ΚΩΔ: 100735

10.25  χωρίς ΦΠΑ
12.71  με ΦΠΑ
-14%
-10%

ΚΩΔ: 96310

1.33  χωρίς ΦΠΑ
1.65  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 96304

0.87  χωρίς ΦΠΑ
1.08  με ΦΠΑ
-10%

ΚΩΔ: 82103

3.88  χωρίς ΦΠΑ
4.81  με ΦΠΑ
-18%

ΚΩΔ: 92241

5.18  χωρίς ΦΠΑ
6.42  με ΦΠΑ
-17%

ΚΩΔ: 92242

4.00  χωρίς ΦΠΑ
4.96  με ΦΠΑ